Opći uvjeti

1. OPĆE ODREDBE

2. KORIŠTENJE STRANICA

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

4. NARUDŽBE

5. PLAĆANJE I DOSTAVA

6. REKLAMACIJE I JAMSTVA

7. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

8. PRAVILA O PRIVATNOSTI

 

1. OPĆE ODREDBE

Prodavatelj je pravna osoba DM oprema d.o.o., Zagrad 3, 51219 Čavle, OIB 52090801267 (u daljnjem tekstu Društvo) koja putem internetske trgovine prodaje proizvode kupcu. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između ugovornih strana, a u odnosu na korištenje stranica, uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, pravila privatnosti i zaštite osobnih i drugih podataka te druga pitanja vezana uz internetsku trgovinu.

 

2. KORIŠTENJE STRANICA

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti i pravila korištenja internetskih stranica www.4lookstore.com, a korištenjem istih krajnji korisnici iskazuju slaganje s ovdje navedenim uvjetima i pravilima te se obvezuju poštivati ih.

Ovi Opći uvjeti ujedno se smatraju sastavnim dijelom ugovora o prodaji na daljinu koji se zaključuju između krajnjih korisnika ovih stranica, kao potrošača, i Društva, kao vlasnika internetske trgovine.

Društvo pridržava pravo povremene promjene Općih uvjeta, kao i sadržaja internetske trgovine, bez prethodne najave, a promjene postaju važeće njihovom objavom na internetskoj stranici www.4lookstore.com.

 

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Vlasnik svih sadržaja i nositelj svih prava na internetskim stranicama www.4lookstore.com je trgovačko društvo DM oprema d.o.o. (Društvo) te je sadržaj stranica zabranjeno kopirati i/ili koristiti u komercijalne svrhe. Korisnici su dužni poštivati autorska prava, žigove i druga prava intelektualnog vlasništva. Svako kopiranje, reprodukcija ili distribucija sadržaja s ove internetske stranice dopušteno je isključivo uz pisano odobrenje Društva, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima.

 

4. NARUDŽBE

Internetska trgovina www.4lookstore.com otvorena je za naručivanje 24 sata dnevno. Narudžbe se obrađuju radnim danom od 8 do 15h. Proizvodi se naručuju ispunjavanjem elektronskog obrasca, to jest, unošenjem potrebnih osnovnih podataka u za to predviđena polja, nakon čega ćete biti obaviješteni o izvršenoj narudžbi elektronskom poštom.

Željeni proizvod/i kupuju se odabirom „dodaj u košaricu“, pri čemu je moguće odabrati željenu količinu te druge mogućnosti glede proizvoda (npr. boja, promjer i slično). Po završetku kupovine, odabirom košarice na stranici blagajne popunjavate osnovne podatke potrebne za izvršenje narudžbe te odabirete način plaćanja. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu kupca.

Ukoliko u trenutku zaprimanja narudžbe neki od naručenih proizvoda nije na zalihi, Društvo će o tome uputiti obavijest putem elektronske pošte, a preostali naručeni proizvodi bit će isporučeni. Naručeni proizvodi šalju se po primitku uplate.

Proizvodi kupljeni putem internetske trgovine 4lookstore.com koriste se na vlastitu odgovornost te Društvo ne snosi odgovornost za eventualne posljedice nepravilne uporabe istih.

Društvo ne jamči da fotografije proizvoda u cijelosti odgovaraju izgledu proizvoda u stvarnosti, posebice zato što izgled boja na ekranu može varirati od onog u stvarnosti.

 

5. PLAĆANJE I DOSTAVA

Cijene navedene na www.4lookstore.com su maloprodajne cijene iskazane s PDV-om te su podložne promjenama bez prethodne najave.

Plaćanje je moguće:

 

Dostava na području Republike Hrvatske je besplatna za sve narudžbe iznad 350,00 kn s PDV-om.

Trošak dostave za sve narudžbe ispod 350,00 kn s PDV-om snosi kupac. Trošak dostave na području Republike hrvatske iznosi 35,00 kn.

Društvo zadržava pravo izmjene minimalne vrijednosti narudžbe za besplatnu dostavu bez prethodne obavijesti.

Naručeni proizvodi isporučuju se u roku od 24 do 48h na području Republike Hrvatske, ovisno o mjestu isporuke. Proizvodi se isporučuju radnim danom od ponedjeljka do petka, vikendom i praznicima dostava se ne vrši, naručeni proizvodi se dostavljaju prvi slijedeći radni dan. Za kupce koji se nalaze na otocima primjenjivat će se raspored o dostavi paketa na otoke.  Sve narudžbe zaprimljene do 13h radnog dana bit će obrađene i poslane prvi sljedeći radni dan. U slučaju rasprodanih zaliha određenih proizvoda iz ponude, kupce će se obavijestiti telefonski ili putem elektronske pošte.

 

Izjava o sigurnosti

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

 

HT PayWay

 

MasterCard SecureCode Verified by Visa

 

6. REKLAMACIJE I JAMSTVA

Kupac je dužan pregledati proizvode prilikom preuzimanja pošiljke te može odbiti primitak iste ukoliko primijeti da pakiranje ima vidljivih oštećenja.

Reklamacije vezane uz nedostatke proizvoda, kao i svi ostali prigovori, mogu se u pisanom obliku poslati elektronskom poštom na adresu store@4look.hr ili zemaljskom poštom na adresu DM oprema d.o.o., Giordana Smolikara 14, 51 000 Rijeka.

U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Za proizvode za koje se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača izdaje se jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije pokrivena jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurani su putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

 

7. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prihvaćanjem ponude zaključuje se Ugovor između kupca i Društva te kupac, temeljem čl. 57., st. 1., Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015), ima pravo na jednostrani raskid takvog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako se radi o nekom od taksativno navedenih razloga iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Društvo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektronskom poštom na adresu store@4look.hr ili zemaljskom poštom na adresu DM oprema d.o.o., Giordana Smolikara 14, 51 000 Rijeka, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektronske pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Zahtjev za pristup, izmjenu, brisanje podataka

Kupac može elektronički ispuniti i poslati predmetni obrazac, a Društvo će mu u tom slučaju elektroničkom poštom bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio (a koja nije prijevoznik) roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. U slučaju usluge rok za jednostrani raskid Ugovora teče od dana sklapanja Ugovora.

Ako kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Društvo zaprimi kupčevu izjavu odnosno obrazac o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Društvo može izvršiti tek nakon što roba Društvu bude vraćena odnosno nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac robu treba vratiti ili predati Društvu na adresu DM oprema d.o.o., Giordana Smolikara 14, 51 000 Rijeka bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Društvu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Društvu, odnosno osobi koju je Društvo ovlastilo za primanje robe. Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak u skladu s vrijednosti robe, u kojem slučaju će kupac biti o tome obaviješten.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti Društvu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio Društvo o jednostranom raskidu Ugovora.

 

8. PRAVILA O PRIVATNOSTI

Sastavni dio ovih Općih uvjeta čine i Pravila o privatnosti i zaštiti podataka.

 

23. svibnja 2018. godine